โปรโมชั่น

 

SET 1 
ตู้สาขาโทรศัพท์ ขนาด 3 สายนอก 8 สายใน 

 

 • ตู้สาขาโทรศัพท์ Panasonic Analog PBX รุ่น KX-TES824BX 
 • เครื่องโทรศัพท์ Pansonic Analog Key จอ 12 ปุ่ม รุ่น KX-AT7730X 
 • เครื่องโทรศัพท์ Panasonic Key Telephone รุ่น KX-T7703
 • ฟรี! รับประกันสินค้า 1 ปี 
 • ฟรี! บริการติดตั้งและเซ็ทระบบ เฉพาะเขตกรุงเพทฯ และปริมณฑล 
 • ฟรี! ปรึกษาการใช้งาน
 • ไม่รวมค่าบริการเดินสายและอุปกรณ์การเดินสาย 
 • ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Sales@pccenteroa.com หรือ
  02-372-0445
 
 

 

SET 2
ตู้สาขาโทรศัพท์ ขนาด 5 สายนอก 16 สายใน 

 

 • ตู้สาขาโทรศัพท์ Panasonic Analog PBX รุ่น KX-TES824BX 
 • เครื่องโทรศัพท์ Pansonic Analog Key จอ 12 ปุ่ม รุ่น KX-AT7730X 
 • เครื่องโทรศัพท์ Panasonic Key Telephone รุ่น KX-T7703
 • ฟรี! รับประกันสินค้า 1 ปี 
 • ฟรี! บริการติดตั้งและเซ็ทระบบ เฉพาะเขตกรุงเพทฯ และปริมณฑล 
 • ฟรี! ปรึกษาการใช้งาน
 • ไม่รวมค่าบริการเดินสายและอุปกรณ์การเดินสาย 
 • ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Sales@pccenteroa.com หรือ
  02-372-0445

 

 
 

SET 3
ตู้สาขาโทรศัพท์ ขนาด 6 สายนอก 16 สายใน 

 

 • ตู้สาขาโทรศัพท์ Panasonic Analog PBX รุ่น KX-TES824BX 
 • เครื่องโทรศัพท์ Pansonic Analog Key จอ 12 ปุ่ม รุ่น KX-AT7730X 
 • เครื่องโทรศัพท์ Panasonic Key Telephone รุ่น KX-T7703
 • ฟรี! รับประกันสินค้า 1 ปี 
 • ฟรี! บริการติดตั้งและเซ็ทระบบ เฉพาะเขตกรุงเพทฯ และปริมณฑล 
 • ฟรี! ปรึกษาการใช้งาน
 • ไม่รวมค่าบริการเดินสายและอุปกรณ์การเดินสาย 
 • ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Sales@pccenteroa.com หรือ
  02-372-0445
 
 

 

SET 4
ตู้สาขาโทรศัพท์ ขนาด 8 สายนอก 24 สายใน 

 

 • ตู้สาขาโทรศัพท์ Panasonic Analog PBX รุ่น KX-TES824BX 
 • เครื่องโทรศัพท์ Pansonic Analog Key จอ 12 ปุ่ม รุ่น KX-AT7730X 
 • เครื่องโทรศัพท์ Panasonic Key Telephone รุ่น KX-T7703
 • ฟรี! รับประกันสินค้า 1 ปี 
 • ฟรี! บริการติดตั้งและเซ็ทระบบ เฉพาะเขตกรุงเพทฯ และปริมณฑล 
 • ฟรี! ปรึกษาการใช้งาน
 • ไม่รวมค่าบริการเดินสายและอุปกรณ์การเดินสาย 
 • ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Sales@pccenteroa.com หรือ
  02-372-0445

 

  
 

SET 5
ตู้สาขาโทรศัพท์ ขนาด 4 สายนอก 8 สายใน 

 

 • ตู้สาขาโทรศัพท์ Panasonic Hybrid IP-PBX รุ่น KX-HTS824BX
 • เครื่องโทรศัพท์ Pansonic SIP Phone รุ่น KX-HDV100BX
 • เครื่องโทรศัพท์ Panasonic Key Telephone รุ่น KX-T7703
 • ฟรี! รับประกันสินค้า 1 ปี 
 • ฟรี! บริการติดตั้งและเซ็ทระบบ เฉพาะเขตกรุงเพทฯ และปริมณฑล 
 • ฟรี! ปรึกษาการใช้งาน
 • ไม่รวมค่าบริการเดินสายและอุปกรณ์การเดินสาย 
 • ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Sales@pccenteroa.com หรือ
  02-372-0445
 
 

 

SET 6
ตู้สาขาโทรศัพท์ ขนาด 4 สายนอก 16 สายใน 

 

 • ตู้สาขาโทรศัพท์ Panasonic Hybrid IP-PBX รุ่น KX-HTS824BX
 • เครื่องโทรศัพท์ Pansonic SIP Phone รุ่น KX-HDV100BX
 • เครื่องโทรศัพท์ Panasonic Key Telephone รุ่น KX-T7703
 • ฟรี! รับประกันสินค้า 1 ปี 
 • ฟรี! บริการติดตั้งและเซ็ทระบบ เฉพาะเขตกรุงเพทฯ และปริมณฑล 
 • ฟรี! ปรึกษาการใช้งาน
 • ไม่รวมค่าบริการเดินสายและอุปกรณ์การเดินสาย 
 • ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Sales@pccenteroa.com หรือ
  02-372-0445

 

 
 
 

SET 7
ตู้สาขาโทรศัพท์ ขนาด 6 สายนอก 16 สายใน 

 

 • ตู้สาขาโทรศัพท์ Panasonic Hybrid IP-PBX รุ่น KX-NS300BX
 • เครื่องโทรศัพท์ Pansonic Digital Key Telephone รุ่น KX-DT543X
 • เครื่องโทรศัพท์ Panasonic Key Telephone รุ่น KX-T7703
 • ฟรี! รับประกันสินค้า 1 ปี 
 • ฟรี! บริการติดตั้งและเซ็ทระบบ เฉพาะเขตกรุงเพทฯ และปริมณฑล 
 • ฟรี! ปรึกษาการใช้งาน
 • ไม่รวมค่าบริการเดินสายและอุปกรณ์การเดินสาย 
 • ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Sales@pccenteroa.com หรือ
  02-372-0445
  
 
  

SET 8
ตู้สาขาโทรศัพท์ ขนาด 6 สายนอก 32 สายใน 

 

 • ตู้สาขาโทรศัพท์ Panasonic Hybrid IP-PBX รุ่น KX-NS300BX
 • เครื่องโทรศัพท์ Pansonic Digital Key Telephone รุ่น KX-DT543X
 • เครื่องโทรศัพท์ Panasonic Key Telephone รุ่น KX-T7703
 • ฟรี! รับประกันสินค้า 1 ปี 
 • ฟรี! บริการติดตั้งและเซ็ทระบบ เฉพาะเขตกรุงเพทฯ และปริมณฑล 
 • ฟรี! ปรึกษาการใช้งาน
 • ไม่รวมค่าบริการเดินสายและอุปกรณ์การเดินสาย 
 • ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Sales@pccenteroa.com หรือ
  02-372-0445
   

SET 9
ตู้สาขาโทรศัพท์ ขนาด 12 สายนอก 32 สายใน 

 

 • ตู้สาขาโทรศัพท์ Panasonic Hybrid IP-PBX รุ่น KX-NS300BX
 • เครื่องโทรศัพท์ Pansonic Digital Key Telephone รุ่น KX-DT543X
 • เครื่องโทรศัพท์ Panasonic Key Telephone รุ่น KX-T7703
 • ฟรี! รับประกันสินค้า 1 ปี 
 • ฟรี! บริการติดตั้งและเซ็ทระบบ เฉพาะเขตกรุงเพทฯ และปริมณฑล 
 • ฟรี! ปรึกษาการใช้งาน
 • ไม่รวมค่าบริการเดินสายและอุปกรณ์การเดินสาย 
 • ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Sales@pccenteroa.com หรือ
  02-372-0445
 

SET 10
ตู้สาขาโทรศัพท์ ขนาด 12 สายนอก 48 สายใน  • ตู้สาขาโทรศัพท์ Panasonic Hybrid IP-PBX รุ่น KX-NS300BX
 • เครื่องโทรศัพท์ Pansonic Digital Key Telephone รุ่น KX-DT543X
 • เครื่องโทรศัพท์ Panasonic Key Telephone รุ่น KX-T7703
 • ฟรี! รับประกันสินค้า 1 ปี 
 • ฟรี! บริการติดตั้งและเซ็ทระบบ เฉพาะเขตกรุงเพทฯ และปริมณฑล 
 • ฟรี! ปรึกษาการใช้งาน
 • ไม่รวมค่าบริการเดินสายและอุปกรณ์การเดินสาย 
 • ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Sales@pccenteroa.com หรือ
  02-372-0445

 

Visitors: 191,173