• KX-TES824BX 3 สายนอก 8 สายใน

  ตู้สาขาโทรศัพท์ KX-TES824BX
  ขนาด 3 สายนอก 8 สายใน

  พิเศษ 6,700 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  **รับประกันสินค้าฟรี 1 ปี**
 • KX-TES824BX 5 สายนอก 16 สายใน

  ตู้สาขาโทรศัพท์ KX-TES824BX
  ขนาด 5 สายนอก 16 สายใน

  พิเศษ 11,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  **รับประกันสินค้าฟรี 1 ปี**
 • KX-TES824BX 6 สายนอก 16 สายใน

  ตู้สาขาโทรศัพท์ KX-TES824BX
  ขนาด 6 สายนอก 16 สายใน

  พิเศษ 11,660 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  **รับประกันสินค้าฟรี 1 ปี**
 • KX-TES824BX 8 สายนอก 24 สายใน

  ตู้สาขาโทรศัพท์ KX-TES824BX
  ขนาด 6 สายนอก 16 สายใน

  พิเศษ 16,400 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  **รับประกันสินค้าฟรี 1 ปี**

 • KX-HTS824BX 4 สายนอก 8 สายใน

  ตู้สาขาโทรศัพท์ KX-HTS824BX
  ขนาด 4 สายนอก 8 สายใน

  พิเศษ 10,900 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  **รับประกันสินค้าฟรี 1 ปี**
 • KX-NS300BX 6 สายนอก 16 สายใน

  ตู้สาขาโทรศัพท์ KX-NS300BX
  ขนาด 6 สายนอก 16 สายใน

  พิเศษ 14,500 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  **รับประกันสินค้าฟรี 1 ปี**
 • KX-NS300BX 6 สายนอก 32 สายใน

  ตู้สาขาโทรศัพท์ KX-NS300BX
  ขนาด 6 สายนอก 32 สายใน

  พิเศษ 19,375 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  **รับประกันสินค้าฟรี 1 ปี**
 • KX-NS300BX 12 สายนอก 32 สายใน

  ตู้สาขาโทรศัพท์ KX-NS300BX
  ขนาด 12 สายนอก 32 สายใน

  พิเศษ 32,140 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  **รับประกันสินค้าฟรี 1 ปี**
Visitors: 226,121